Hoppa till sidans innehåll

Dalarnas Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Trygga idrottsmiljöer

2019-08-22 07:30

Att vara ledare och tränare är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. För att föreningen ska känna sig trygg med de personer som får ett förtroendeuppdrag kan ni begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen.
  • Uppdaterad: 21 AUG 2019 17:26

Läs mer om:  Anmäla missförhållanden - Idrottsombudsman - Visselblåsartjänst - Registerutdrag


Trygga idrottsmiljöer - Registerutdrag

I detta registerutdrag går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Att begära in dessa utdrag är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Att begära in utdragen är inte komplicerat. Det är den som utdraget avser som själv begär ut det hos Polisen, vederbörande ska sen lämna uppgifterna till de personer som styrelsen utsett för kontroll. Utdraget ska lämnas tillbaka till berörd person eller förstöras enligt överenskommelse. Lagen säger inget om hur ni som förening ska agera om personen har begått något brott som syns i registerutdraget. Tänk dock på att alltid sätta barnets bästa i främsta rummet när ni fattar ert beslut.

Frågor och svar om registerutdrag

Läs mera om registerutdrag på sidan 13 i materialet Skapa trygga idrottsmiljöer

Vid frågor kontakta Catharina Jonsson: This is a mailto link eller 010-459 03 01

Till toppen


 Trygga idrottsmiljöer - Visselblåsartjänst

Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. 

Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund, till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym. 

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

  • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  • anmäla misstänkt brott till polis
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten.

Till RF:s visselblåsartjänst

Till toppen


 Trygga idrottsmiljöer - Idrottsombudsmannen

Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund.

RF-funktionen idrottsombudsman har till uppgift att:

  • ta emot ärenden, ge råd och vägledning
  • utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning)
  • hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott
  • hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Idrottsombudsmannen når du på telefonnummer 08-627 40 10 och via mejl This is a mailto link. Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid. Om det är svårt att komma fram, lämna ett meddelande eller skicka ett mejl så blir du kontaktad.

Tips om bra arbetsmaterial för idrottsföreningar: 

Barnens spelregler
Riksidrottsförbundet har i samarbete med BRIS tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. 

Skapa trygga idrottsmiljöer
En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. 

Det är också viktigt att ha beredskap för hur man ska agera om det oacceptabla inträffar. Stödmaterialet som Riksidrottsförbundet har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna hjälper föreningar att jobba med dessa frågor Stödmaterialet Skapa trygga idrottsmiljöer

Ta gärna kontakt med din idrottskonsulent för mer stöd och hjälp.

Till toppen


 Trygga idrottsmiljöer - Anmäl missförhållanden

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. Men ibland far barn och ungdomar illa inom idrotten.

Om du misstänker missförhållanden inom idrotten ska du i första hand vända dig till styrelsen i din förening.

Det finns dock svåra ärenden som kan ta lång tid och av olika skäl är svåra för en förening att hantera. I de fallen ska Riksidrottsförbundet kunna ta över för att utreda och driva ärendet.

Riksidrottsförbundet har även tillsatt sakkunniga för barn- och ungdomsidrott som finns i samtliga distrikt. Som förening, ledare, förälder eller barn kan du vända dig till ditt idrottsdistrikt för råd och stöd. 

I Dalarna kan du kontakta Catharina Jonsson
This is a mailto link 

Till toppen

Skribent: Margareta Appell
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Catharina Jonsson
Verksamhetsledare

010-459 03 01
This is a mailto link

Mer info på Riksidrottsförbundet

Barnens spelregler

Skapa trygga idrottsmiljöer

Postadress:Dalarnas Idrottsförbund
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Besöksadress: Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss