Hoppa till sidans innehåll

Dalarnas Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Utforskarfrukost - kunskap, tankar och olika perspektiv

  • Skapad: 19 MAR 2015 16:33

Under 2013 och 2014 har SISU idrottsutbildarna bjudit på utforskarfrukost. Ett tillfälle att ta del av och utforska såväl forskares och andras kunskaper och erfarenheter.

Föreläsningarna har ägt rum på Idrottens Hus i Stockholm men distrikten har erbjudits möjlighet att via videolänk följa föreläsningarna. I Dalarna har vi bjudit in till frukost i Idrottens Hus för att tillsammans lyssna på och få tillfälle att diskutera innehållet. Deltagarantalet har varierat,

Följande föreläsningar har genomförts;

Kommer man att engagera sig ideellt i framtiden?
Johan von Essen, teologie doktor vid Ersta Sköndals högskola. Han har studerat människor inom idrotten och vad det är som motiverar dem att engagera sig ideellt. Hans studier visar att det ideella engagemanget inte alls minskar som ofta görs gällande. Han diskuterar vidare kring vad som händer när föräldrar engagerar sig och hur engagemanget har förändrats. Troligtvis har det bidragit till att diskussionerna om tävlingsidrott/toppning och allas rätt att vara med är mer frekvent än någonsin, inte minst i media.

Håll meningen med föreningen i liv!
- Rörlighetsträning för föreningar och förbund
Om idrottsrörelsens föreningar och förbund ska fortsätta vara i (just) rörelse, krävs bland annat att man mycket aktivt och medvetet tar sig an den viktiga uppgiften om att hålla meningen med föreningen (och förbundet) vid liv. Till denna andra forskarfrukost fångade vi in Stefan Einarsson, ekonomie doktor vid Stockholms universitet. Stefan är aktuell med en avhandling om konsten och vikten av att hålla idén vid liv. Den förening och det förbund som lyckas med det, kan helt klart se ljust på framtiden.

Ungas drömidrottshus och förtroendevalda förändringsagenter
Två studier presenterades;
En om vad de förtroendevalda i föreningarna har för syn på kompetens och lärande.

Den andra om unga och deras syn på framtidens idrottsorganisering.

Båda studierna och dess resultat skickar tydliga utmaningar och uppmaningar till både sig själva i form av specialidrottsförbunden och dess föreningar, och till idrottens stödorganisationer, SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet. Ola Segnestam-Larsson, ekonomie doktor i organisation och ledning vid Ersta Sköndals högskola har genomfört den första studien och Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap och ekonomisk historia vid Malmö högskola, den andra.

Protestera och stå upp för de ideella organisationernas värderingar
Det går en kommersialiseringens vind genom det svenska civilsamhället och därmed också genom idrottsrörelsen. Agneta Gustafson är ekonomie doktor och lektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Agneta driver tesen att de ideella, idéburna organisationerna på sikt riskerar att inte bara sätta effektiviteten utan även sitt grunduppdrag på spel om de alltför lättvindigt anammar näringslivets sätt att tänka och redovisa. 

Medlemskapets vara eller icke vara – är det en fråga?
Torbjörn Einarsson, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och verksam vid forskningsstiftelsen SSE Institute for Research diskuterar följande;

Vad händer när allt fler föreningar och förbund laddar medlemsbegreppet med andra saker än det ursprungliga? 

Vad blir konsekvenserna av att många föreningar snarare tycks betrakta medlemmarna som kunder i stället för som medlemmar?

Vad händer när både medlemmar och andra själva betraktar sig själva som kunder till föreningen?

Föreningen är död. Leve föreningen!
Knappast någon organisationsform är både mer förlegad och mer modern är den ideella föreningen. En paradox. Så, vad krävs av vem för att ta föreningen till nästa nivå – Föreningen 2.0? Med hjälp av Rebecka Prentell, ordförande för Sverok, spelhobbyförbundet och ungdomsorganisationen som samlar 110 000 medlemmar, utforskar vi hur strukturer och kulturer gör det både möjligt och omöjligt för den som vill engagera sig i föreningslivet.

Särart, mervärde och tillväxt
Särart och mervärde – begreppen som säger allt, eller?
- och det där med motiven för tillväxt i idéburen verksamhet - hur ser de ut?
Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, hjälpte oss att knyta ihop temat för höstens och vårens utforskarfrukostar, framtidens idrott och idrottsförening. Filip tog med oss på en resa om vad som står på spel i en tid när inte minst idrottens föreningsliv utmanas från alla möjliga håll. Två begrepp som alldeles särskilt kommer att utforskas och belysas är begreppen särart och mervärde – begrepp som både utmanar och uppmanar till handling och eftertanke.

Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten
Eva Linghede presenterar sin studie om heteronormativitet och gränsöverskridande inom elitidrotten.

Hur förhåller sig elitidrottare som lever homo- eller bisexuellt till dominerande köns- och sexualitetsnormer inom idrotten. Rapporten "Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten" visar att tävlingsidrotten präglas av heteronormer som begränsar elitidrottares handlingsutrymme. Samtidigt förekommer det frizoner där normer utmanas och idrotten utgör en arena för möjligheter snarare än begränsningar.

Text: Eva Lignell, verksamhetsledare


Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Eva Lignell
Verksamhetsledare

010 459 03 06
This is a mailto link

Idrottsfrukost - ett sätt att möta andra engagerade människor

Vi arbetar för att påvisa idrottens betydelse i samhället. Läs om våra ordinarie Idrottsfrukostar som varje månad arrangeras i Avesta, Falun och Mora.

Läs mer

Utforskarfrukost

På SISU Idrottsutbildarnas hemsida finns det möjlighet att se föreläsningarna i efterhand.

Läs mer

Postadress:Dalarnas Idrottsförbund
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Besöksadress: Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss