Hoppa till sidans innehåll

Dalarnas Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Skattning och analys kan leda till medel från Idrottslyftet - Idrotten vill

  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:25

SISU Idrottsutbildarna hjälper idrottsföreningar att genomföra verksamhetsanalyser. För att de i föreningens verksamhet bättre ska kunna införliva intentionerna i Idrotten vill. De föreningar som genomför ett analysarbete kommer också ha möjlighet till fortsatt stöd, för att utveckla de eventuella brister som identifieras under processen. Det kan vara utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda och aktiva, inom områden som t.ex. förebyggande arbete kring kränkande behandling, säkra anläggningar och transporter samt delaktighet och demokrati m.m.

Föreningen gör tillsammans med SISU Idrottsutbildarna en skattning och analys av verksamheten. En bild av nuläget tas fram som föreningen utgår ifrån. Därefter bestämmer föreningen vilka utvecklingsområden de vill arbeta vidare med. SISU Idrottsutbildarna ger utifrån analysen vägledning i vilka aktiviteter som föreningen kan söka stöd för via Idrottslyftet. Aktiviteterna ska utgå ifrån Idrotten vill – idrottens idéprogram och värdegrund.

Det finns fler olika sätt att genomföra en skattning och analys på, dels med en mindre grupp i föreningen eller digitalt, då en större del av föreningens medlemmar kan vara med och tycka till om verksamheten.

Föreningsexempel:
Svärdsjö IF fotboll genomförde en skattning och analys, medverkade gjorde styrelsen tillsammans med representanter från olika delar av föreningen samt SISU Idrottsutbildarnas idrottskonsulent. Träffen genomfördes i Svärdsjö IF:s klubbstuga, en vardagskväll under ca 3 timmar.

Idrottskonsulent Elin Ivarsson, presenterade Idrotten vill, därefter genomfördes skattning och analys. Föreingen valde ut några fokusområden. Bl.a. ville föreningen arbeta vidare med styrdokument och ledning med fokus på framtiden. Detta mynnade ut i att föreningens styrelse hösten 2014 åkte på styrelsekonferens till Tällberg, där de fördjupade sig i dessa frågor. SISU Idrottsutbildarna beviljade medel via Idrottslyftet - Idrotten vill, till denna konferens. SISU:s idrottskonsulent ledde arbetet under konferensen.  Svärdsjö IF arbetade fram en handlingsplan, som kommer ligga till grund för det framtida arbetet i föreningen och nya satsningar. Ett arbete och satsningar som ska leda till att föreningen införlivar de intentioner som finns i Idrotten vill.

Idrottsrörelsens idédokument Idrotten vill, som antogs vid Riksidrottsmötet i Umeå 1995, innehåller bland annat riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas. Barnombudsmannen har konstaterat att det som står i Idrotten vill överensstämmer med innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Text: Elin Ivarsson, idrottskonsulent


Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Elin Ivarsson
Idrottskonsulent

010-459 03 04
This is a mailto link

Mer om Idrottslyftet

Idrottslyftet – Rekrytering

Postadress:Dalarnas Idrottsförbund
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Besöksadress: Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss