Hoppa till sidans innehåll

Dalarnas Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Idrotten vill – Idrottslyftet från SISU Idrottsutbildarna

  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:41

De senaste åren har det ställts krav på föreningarna som söker Idrottslyft från SISU Idrottsutbildarna att genomföra en skattning/analys av den egna föreningen.

Det består av sex olika delar där föreningen ska göra en bedömning av hur nöjd man är på en skala från 1 – 10. Idrottskonsulent som är med på mötet med föreningen ställer frågor som utgår från vad som står i Idrotten vill som är Riksidrottsförbundets idéprogram.

Det första området handlar om föreningens styrdokument och ledning. Ibland säger man meningen med föreningen eller tittar på föreningens stadgar och första paragrafen som heter ändamålsparagrafen. Vi kallar den oftast för verksamhetsidé, när den är på plats stakar man ut en vision och under färden med att uppfylla den följer vi vår värdegrund. Alla dokument bör vara förankrade hos medlemmarna, kommunicerade till aktiva och föräldrar. Det är bra om det är någon som utsetts till ansvarig för styrdokumenten och att de följs upp och eventuellt revideras.

Det andra avsnittet handlar om den fysiska miljön och då pratar vi om anläggningar, träningsmöjligheter, tillgång till utrustning och säkerhet.

Det tredje avsnittet handlar om den sociala miljön. I Idrotten vill står det beskrivet hur barn och ungdomsidrott bör bedrivas. Faktorer som påverkar den sociala miljön är kamratskap, glädje, trygghet, delaktighet, jämställdhet, respekt, föräldrastöd och mångfald. Om allt fungerar så är det större chans att många fortsätter idrott längre och inte slutar i allt för tidig ålder.

Ett av avsnitten handlar om tränare/ledare och områden som berörs är rekrytering, behålla, kompetens, utbildning och socialt ansvar. Ledarna är oerhört viktiga som budbärare av Idrotten Vill och idéerna som finns där. Riksidrottsförbundet har även kompletterat Idrotten vill med ”Anvisningar för barn och ungdomsidrott”.

Näst sista avsnittet handlar om aktiva/utövare. Idrottsverksamheten i föreningen ska enligt FN:s konvention om barnets rättigheter bedrivas med barnets bästa för ögonen. Områden som tas upp vid skattning/analys är rekrytering, behålla, kostnader, skador, tid, motivation, urval, fler idrotter och lärande.

Till sist berörs idrottsträningen. Enligt Idrotten vill så ska idrotten för de yngsta vara allsidig, lekfull och individanpassad. Om träningar bedrivs på sådant sätt blir resultatet att fler fortsätter idrottande längre.

På riksidrottsmötet 2015 beslutades att idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill arbetas om och delas upp i tre delar: Idrotten är, Idrotten vill och Idrotten ska. Idrotten är, ska innehålla RF:s stadgar, visionen, verksamhetsidén och definitionerna av vad idrott är enligt idrottsrörelsen. Dessa delar är de grundläggande fundamenten för idrottsrörelsen och ska, även om de ska levandehållas och underhållas, förslagsvis inte förändras i snabbare takt än i cykler om var tredje eller var fjärde RF-stämma. Helt enkelt vara en plattform att utgå ifrån under längre tid. Idrotten vill, ska innehålla riktningen som idrottsrörelsen ska ta de närmaste åren. Riktlinjer och policys bör också finnas i denna del. Idrotten vill böra ha en lite högre förändringstakt än de grundläggande fundamenten, men ändå kunna ha en långsiktighet som pekar ut en riktning. Idrotten ska, ska innehålla verksamhetsinriktning med ekonomisk plan och som varje stämmoperiod riktar in sig på. Dessa delar är i hög grad föränderliga och i behov av kontinuerlig utveckling.

Idrottens verksamhetsidé har skrivits om och det som nu står i RF:s stadgar är:

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Text: Stefan Olsson, idrottskonsulent


Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Stefan Olsson
Idrottskonsulent

070-258 55 21
This is a mailto link

Idrottslyftet

Postadress:Dalarnas Idrottsförbund
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Besöksadress: Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss