Hoppa till sidans innehåll

Dalarnas Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott

  • Skapad: 09 FEB 2015 15:10

All idrott ska bedrivas enligt Riksidrottsförbundets verksamhetsidé, vision och värdegrund. Detta anges i portalparagrafen för hela idrottsrörelsen.

Idrotten ska även följa de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill. Där finns följande skrivning om barn- respektive ungdomsidrotten:

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.”

Filmbild-webtop

Anvisningarna som fastställts av Riksidrottsstyrelsen 23 maj 2014 ska ses som vägledning för tillämpning av det som står i Idrotten vill.

Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför.

Anvisningarna bygger i all väsentlighet på att all idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen.

Bakgrunden till beslutet om att konkritisera Idrotten vill och att Riksidrottsstyrelsen sedan fastställde anvisningarna var:

  1. Färre ungdomar
  2. Sämre tränade
  3. Dålig kännedom om Idrotten vill
  4. Tveksam verksamhet
  5. Bidragshot

Barn och ungdomar har behov av att röra på sig. I tidig ålder grundläggs den livsstil vi kommer att leva med resten av våra liv. Det är därför ett stort ansvar och en fantastisk möjlighet då vi möter barn och ungdomar inom idrotten. Vi ska erbjuda dem aktiviteter och träning som stimulerar, utmanar och inspirerar, såväl för stunden som till fortsatt idrottande och en aktiv livsstil hela livet.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och ambitionsnivåer. Barn, och även ungdomar, ska ges möjlighet att hålla på med flera olika idrotter. I de flesta idrotter är tidig generalisering och sen specialisering att förorda för att nå framtida idrottsframgångar då de är äldre. I dag vet vi mer än tidigare om hur barn och ungdomar ska träna.

Dessutom har mycket i samhället förändrats. Träningen kanske därför ser helt annorlunda ut idag jämfört med det vi tidigare har varit i kontakt med.

Glädjen - att känna gemenskap och tillhörighet, att få känna sig duktig och kompetent och att känna att jag själv kan påverka och styra det jag håller på med, är de viktigaste ingredienserna i både träning och tävling för barn och ungdomar. Egentligen är det ganska enkelt med träning för barn och ungdomar. De, precis som vuxna, blir bra på det de tränar på.

Forskningen visar också att den mest framgångsrika typen av motivation är den som kommer inifrån individen själv. Med mer inifrån och självständigt drivna utövare kommer de hålla på längre med sin idrott, uppleva mer glädje med sin idrott, arbeta bättre tillsammans, bli mer kreativa och ha mycket mer roligt.

I svensk idrott skapar ledarskapet och strukturerna förutsättningar för att utövarna utvecklar en stark inre drivkraft, exempelvis genom ökat inflytande på träning och tävling.

Om långsiktiga resultat och motorisk utveckling ska uppmuntras får inte tävlingen premiera kortsiktiga resultat och ge tydliga fördelar till de tidigt utvecklade barnen och ungdomarna. Att låta mindre utvecklade barn stå vid sidan av kommer aldrig vara utvecklande för de individerna.

I anvisningarna har man tagit fasta på det som står i Idrotten vill och förutom nya anvisningar finns det en förklaring till varför och även en beskrivning vad det resulterar i. Som exempel på följande från Idrotten vill:
Idrott för barn och ungdomar ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet.

Anvisningar:
Idrott för barn och ungdomar ska inriktas på lärande och långsiktig utveckling.
Träningen ska se till de aktivas olika förutsättningar.

Därför att:
Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan och välmående i alla åldrar och det är roligare att idrotta om man kan de grundläggande färdigheterna.

Så att:
Alla, oavsett prestation, får en positiv upplevelse av föreningsidrotten som får dem att vilja stanna kvar, som aktiva, ledare, förtroendevalda eller både och. De upplever glädjen i idrotten i sig snarare än det enskilda resultatet.

Text: Stefan Olsson, idrottskonsulent


Epost: This is a mailto link

Faktaruta

Riksidrottsförbundets stämma beslutar om verksamhetsidé, vision och värdegrund.

Portalparagrafen i Riksidrottsförbundet stadgar gäller hela idrottsrörelsen (1 kap. 1 § RFs stadgar).

Riktlinjer för idéprogrammet Idrotten vill, anges i 1 kap.

Anvisningar

Kontaktperson

Stefan Olsson
Idrottskonsulent

070-258 55 21
This is a mailto link

Postadress:Dalarnas Idrottsförbund
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Besöksadress: Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss