Hoppa till sidans innehåll

Dalarnas Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Dalarna. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Foto: LENNART MNSSON

Rörelsesatsning i skolan

  • Uppdaterad: 23 AUG 2018 16:35

Bakgrund
Dalarnas Idrottsförbund genomför satsning Samling för daglig rörelse på uppdrag av Riksidrottsförbundet  och regeringen. Bakgrunden till denna satsning är att det råder fullständig samsyn om vikten av att barn och ungdomar ges goda möjligheter till fysisk aktivitet. Det är bra för välbefinnandet, för folkhälsan och för skolresultatet. Ändå vet vi att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen.

Idag är det endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, vilket är sammanlagt 60 minuter per dag. Skolinspektionen har också konstaterat att ämnet idrott och hälsa präglas av hög frånvaro. För att komma tillrätta med det här samhällsproblemet krävs en bred kraftsamling från flera aktörer. Målgruppen för satsningen är förskoleklass till årskurs sex och aktiviteter genomförs under den samlade skoldagen, dock ej på lektionstid eller ordinarie idrottslektioner. 

Övergripande mål
Att implementera en modell riktade till skolor som ökar antalet barn och ungdomar som rör på sig mer och minskar stillasittandet. De övergripande målen är att öka välbefinnadet, folkhälsan och skolresultaten hos barn och ungdomar. 

Modell
Målbilden är en skolgård fylld av barn i rörelse. Modellen innehåller tre viktiga delar: 

  • Rörelserikedom och fysisk aktivitet
    Genom rörelse och fysisk aktivitet vill vi öka rörelseförståelsen hos barn och skapa goda förutsättningar till en hållbar folkhälsa, välbefinnade och goda skolresultat. 
  • Kunskap och kompetens
    Genom kunskap om vikten av rörelse vill vi inspirera till ett livslångt intresse för rörelse och hälsa. 
  • Trygghet och omsorg
    Genom goda relationer mellan barn, ledare, pedagoger och föräldrar vill vi skapa en trygg miljö där alla vill, kan och vågar delta i rörelseaktiviteter utifrån sina förutsättningar. 

Ta chansen att vara en välmående skola!
Vill din skola delta i satsningen, kontakta projektledare Eva Palm Uhlin.

Skribent: Eva Palm Uhlin
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Eva Palm Uhlin
Projektledare
Rörelsesatsning i skolan

010-459 03 13
This is a mailto link

Postadress:Dalarnas Idrottsförbund
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Besöksadress: Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss