Hoppa till sidans innehåll

Eventkompetens är ett ESF-projekt för aktörer inom evenemang och event. Projektet engagerar företag, ideella föreningar inom idrott och kultur samt offentligt anställda som alla arrangerar samt arbetar med event. Totalt är det 250 aktörer inom tre län - Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Kompetenslandskapet


Praktisk special  Praktisk/teoretisk
fördjupning 
Yrkeskompetenser Teoretisk/praktisk
fördjupning 
Teoretisk special

Eventkunskap praktisk
Kurs 1 a
Första hjälpen HLR

Eventkunskap fördjupning
Kurs 2 a-h
Säkerhet, Avtal, Försäkringar, Tillstånd, Logistik, Media, Teknik

 Eventkunskap

Eventkunskap fördjupning
Kurs 3 a-b
Säkerhetsstrategi, Affärsutveckling

Eventkunskap teori spets
Kurs 4 a
Event Management

Ekonomi praktisk
Kurs 5 a

Bokföring

 Ekonomi fördjupning
Kurs 6 a-b
 
Ekonomihantering, Budgetplanering 

 Ekonomi

Ekonomi fördjupning
Kurs 7 a
Ekonomi eventföretag 

Ekonomi teori spets
Kurs 8
Business economy

Försäljning praktisk
Kurs 9 a
Telefonförsäljning

 

Försäljning fördjupning
Kurs 10 a-b
Internetförsäljning, Sponsorer 

 Försäljning

Försäljning fördjupning
Kurs 11 a
Internationell försäljning

Försäljning teori spets
Kurs 12
Sales manegement 

Marknadsför. praktisk
Kurs 13 a
Sociala medier grundkurs

Marknadsför. fördjupning
Kurs 14 a-b
Sociala medier sökoptimering, Praktisk marknadsföring

 Marknadsföring

Marknadsför. fördjupning
Kurs 15 a
Marknadsföringsstrategi 

Marknadsför. teori spets
Kurs 16
Marketing & communication 

IT-kunskap praktisk
Kurs 17 a-b
Datorkunskap, Officepaketet


IT-kunskap fördjupning
Kurs 18 a-b
Hemsida, Redigering, Bildhantering 

IT-kunskap

IT-kunskap fördjupning
Kurs 19 

IT-kunskap teori spets
Kurs 20 
Språk praktisk
Kurs 21 
Språk fördjupning
Kurs 22 a

Engelska i event 

 Språk

Språk fördjupning
Kurs 23
Konversationsengelska event 

Språk teori special
Kurs 24 a

Business English 

 Praktiska färdigheter

  Pil-åt-fyra-håll   Teoretiska kunskaper

Ledarskap praktisk
Kurs 25
Coaching, Mentorskap


Ledarskap fördjupning
Kurs 26 a

Projektledare event 

 Ledarskap Ledarskap fördjupning
Kurs 27 a

Dagligt ledarskap 

Ledarskap teori spets
Kurs 28 a

Utvecklande ledarskap 

Entreprenörskap praktisk
Kurs 29 

Entreprenör fördjupning
Kurs 30
Entreprenörskap event 

 Entreprenörskap

Entreprenör fördjupning
Kurs 31
Strategiskt entreprenörskap 

Entreprenör teori spets
Kurs 32 

Personal praktisk
Kurs 33
Anställningsavtal

Personal fördjupning
Kurs 34 a

Personalledning 

 Personal

Personal fördjupning
Kurs 35
Personalstrategi 

Personal teori spets
Kurs 36 

Service praktisk
Kurs 37 a

Gästen i fokus, Konflikthantering

Service fördjupning
Kurs 38 a-c

Gästservice, Tillgänglighet, Kvalitetssäkring

 Service

Service fördjupning
Kurs 39
Kvalitetssäkringssystem

Service teori spets
Kurs 40 a

Service management

Värdskap praktisk
Kurs 41 a
Bemötande och service 

Värdskap fördjupning
Kurs 42 

Värdskap event

 Värdskap

Värdskap fördjupning
Kurs 43
Internationellt värdskap 

Värdskap teori spets
Kurs 44 a
Hospitality management

Praktisk special Praktisk/teoretisk fördjupning Sociala kompetenser Teoretisk/praktisk fördjupning Teoretisk special

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Säkerhet - praktisk
Eventkunskap - Praktisk special

Kurs 1 a

Första hjälpen - HLR vid event 

½ dag

Plötsligt inträffar en olycka på ditt evenemang. En person blir allvarligt skadad och medan övriga organisationen larmar om det inträffade gör du den första, livräddande insatsen. En människas liv hänger på huruvida du är tillräckligt förberedd.

Syftet med kursen är att ge både praktisk färdighet i första hjälpen samt få dig att reflektera över de riskmoment som finns i din evenemangsmiljö.

Innehåll:

 • Sammanfattar och utbildar i hela händelsekedjan från det att ett akut sjukdomstillstånd uppstår på ett publikt evenemang tills dess att professionell medicinsk personal har anlänt till platsen.
 • Teori och praktik
 • Särskilda risker i min miljö
 • Första hjälpen och omhändertagande av akuta tillstånd enligt LABCD-konceptet
 • Medvetslös person
 • Blödning
 • Hjärt- och lungräddning
 • Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare

Samtliga deltagare får efter godkänt kursdeltagande ett intyg på att de genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning med hjärtstartare enligt svenska HLR-rådet.

Åter  

 


Säkerhet - fördjupning
Eventkunskap - Praktisk/teoretisk 

Kurs 2 a

Brandsäkerhet och skydd - praktiska åtgärder för att förebygga brand vid event

1 dag

När incidenten väl har inträffat och branden har släckts är det lätt att vara efterklok. Hade det här gått att förebygga? Fanns det tendenser som vi valde att blunda för? Lär dig att känna igen de mönster och händelseförlopp som leder fram till en brand. Lär dig dessutom att arbeta proaktivt för att förhindra att branden uppstår. Syftet är att ge dig ökad insikt i mekanismerna bakom en anlagd brand eller olycka genom brand samt kunskapen för att förebygga brandens uppkomst

Innehåll:

Seminariet resonerar kring hur olika mönster och händelseförlopp hänger ihop med din egen verksamhet och vilka praktiska åtgärder som kan genomföras för att minska risken för att en olycka uppstår.

 • Historiska erfarenheter
 • Arrangörens ansvar enligt Lag om skydd mot olyckor
 • Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?
 • Särskilda risker i min miljö
 • Hur upptäcker vi riskerna för anlagda bränder?
 • En brands uppkomst
 • Förebyggande brandskydd på mitt evenemang
 • Skadebegränsande verksamhet, brandsläckare samt övrig utrustning
 • Nödutgångar, utrymning med mera – krav och rekommendationer
 • Särskilda tillstånd gällande gasolhantering, pyroteknik med mera
 • Så gör du en egenkontroll samt upprättar checklistor
 • Att söka tillstånd. Vad krävs för att få ett tillstånd? Myndigheters tillståndsförfarande

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner
 

Avtal och kontrakt - fördjupning  
Eventkunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 2 b

Göra säkra överenskommelser för ditt event

1 dag

Evenemangsansvarig måste kunna arbeta effektivt med chefer, inköpare och underleverantörer för att uppnå viktiga mål. Avtal utarbetas i en ständigt mer komplex miljö och därför är gedigen förståelse för avtalsprocessen en nödvändighet som kan ge fördelar, vare sig du befinner dig på köparens eller säljarens sida. Skaffa dig en översikt över kontraktsformuleringarna, från utarbetande av krav till avslutande. Se hur formuleringar kan utnyttjas för att förbättra avtalsresultaten. Ökad kunskap inom förhandlingsteknik och administration av kontrakt bidrar till bättre projektresultat och kan minska risk- och kostnadsfaktorerna. Kursen undersöker dessa vitala frågor ur projektledarens perspektiv och belyser dina roller och förpliktelser så att du bättre kan påverka hur arbetet ska utföras. Du får även lära dig hur du vidtar åtgärder för att försäkra dig om att leverantörer eller underleverantörer uträttar det som krävs enligt avtalet. Föreläsningar kombineras med fallstudier, övningar och rollspel om förhandling för att maximera inlärningen.

Innehåll:

 • Identifiera kontraktets olika delar och förstå hela processen från början till slut
 • Välja rätt typ av kontrakt för ditt evenemang
 • Förstå kontraktens juridiska språk
 • Komma överens om mål, krav, planer och specifikationer
 • Förhandla fram fördelaktiga villkor och revidera kontrakt
 • Tillämpa de 10 reglerna för kontraktstolkning i projekttvister

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner
 

Avtal och kontrakt - fördjupning  
Eventkunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 2 c

Artistbokning och program - lär dig hitta rätt i artistdjungeln

1 dag

Hitta.se duger inte när du vill boka Tomas Ledin eller Laleh. Så var finns de? Hur gör jag? Lär dig artistbokning, programsättning och hur du utvecklar din idé till framgångsrika event. Utbildningen ger dig helt nödvändiga baskunskaper om artistbokning och programsättning, du lär dig hitta rätt i artisternas, bokningsbolagens och produktionsbolagens värld. Du lär dig förhandlingstekniken och hur nätverken fungerar. Målet är att öka kunskapen om hur man blir en kompetent och duktig artistbokare och programsättare.

Innehåll:

Artist och program då och nu

 • Historik & traditioner
 • Nya tider, nya mönster och strukturer
 • Bokningsbolag, produktionsbolag, management, artistförmedlare

Research och analys för program & artister

 • Från idé till färdigt koncept
 • Marknads- och målgruppsanalys
 • Budget och kostnadseffektivitet

Samarbetspartners

 • Bransch, arrangörer, myndigheter, media och andra samarbeten

Förhandlingsstrategi

 • Förhandling med bokningsbolag och förmedlare
 • Förhandling direkt med artister och programmakare

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner

 

Försäkringar - fördjupning   
Eventkunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 2 d

Försäkringar och avtalshantering - för en relevant bedömning av ditt försäkringsbehov

1 dag

Det är viktigt att kunna grunderna i avtalsjuridik och inse vad ett avtal innebär i praktiken. Efter seminariedagen så har du fått en genomgång av de olika typer av försäkringar som finns inom företagssektorn och har därför en god grund att utifrån förutsättningar, riskbenägenhet och verksamhet kunna göra en relevant bedömning av behovet av försäkringsskydd. Målet är att ge deltagarna en bred kunskap om försäkringar och avtalsjuridik inom företags- och föreningssektorn.

Innehåll:

 • Din situation och din verksamhet är grunden för vilket försäkringsskydd du behöver
 • Olika typer av försäkringar för företag och föreningar
 • Grundskydd för egendomsskador
 • Ekonomiska förluster vid driftstörningar efter egendomsskada (avbrott)
 • Skadeståndskrav för sak- eller personskada (ansvar)
 • Ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister (rättsskydd)
 • Ekonomisk förlust eller skadeståndskrav när anställd stjäl eller förskingrar (förmögenhetsbrott)
 • Skadeståndsersättning till anställd vid personskada genom exempelvis misshandel (överfall)
 • Krisbearbetning hos exempelvis psykolog efter rån, överfall eller trafikolycka
 • Kompletterande försäkringsskydd
 • Avtalsjuridik
 • Avtalstolkning – typiska felkällor
 • Avtalsmall och checklistor vid avtalsskrivning

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner

 

Tillstånd - fördjupning   
Eventkunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 2 e

Tillstånd och myndighetshantering - vilka tillstånd krävs för evenemanget 

1 dag

Oavsett vilken typ av evenemang det är du vill göra kommer du ha kontakt med olika myndigheter och ansöka om diverse tillstånd. Många upplever det här som en byråkratisk djungel, där det är lätt att gå vilse. Med ökad kunskap och förståelse underlättas tillståndsbiten och längs vägen kanske det till och med får dig att se de möjligheter som myndigheternas hantering skapar. Mallen ska få dig att se nyttan av tillståndshantering samt ge dig den kunskap som krävs för att underlätta myndighetskontakterna.

Innehåll:

Utifrån en erfarenhetsbaserad föreläsning, där fakta, reflektioner samt egna upplevelser av tillståndshantering redogörs, diskuteras hur tillstånds- och myndighetshantering påverkar din verksamhet.

 • Att söka tillstånd. Vad krävs för att få ett tillstånd?
 • Myndigheters tillståndsförfarande
 • Arrangörers ansvar enligt ordningslagen
 • Arrangörers ansvar enligt lag om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljöansvar
 • Försäkringar
 • Samverkan med myndighetsaktörer. Vilka är dessa? Hur samverkar vi?
 • Strategisk och operativ samverkan och planering
 • Övriga samverkande aktörer

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner

 


Logistik - fördjupning  
Eventkunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 2 f

Eventlogistik - planering och rollfördelning ger ett lyckat event

1 dag

I ett eventprojekt får inget lämnas åt slumpen. Men hur samordnar vi resurserna och fördelar rollerna? Vi presenterar modellen för ett givande samarbete över gränserna och skapar checklistan för ett lyckat event. Inspirerande föredrag varvas med case. Målet är att deltagaren får med sig en checklista och en modell för att effektivisera och skapa ett lyckat evenemang.

Innehåll:

Evenemangets uppgifter

 • Synen på en gemensam eventarena
 • Modellbygge för samarbete och ansvarsfördelning

Logistik och bemötande

 • Myndigheter
 • Sponsorer
 • Leverantörer
 • Ideella krafter
 • Lokalbefolkningen

Eventchecklistan

 • Mat
 • Tillstånd
 • Polis
 • Trafik
 • Transporter
 • Parkering

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner
 

Mediakontakt - fördjupning  
Eventkunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 2 g

Mediaträning - ta kontroll över din egen berättelse

1 dag

Oavsett var i evenemangsbranschen du arbetar och vilken roll du har så påverkas du av medierna. Vi jobbar alla med mytbildning och har ett behov av att nå ut med våra berättelser. Det här seminariet ger kunskap och praktiska verktyg för dig som har behov av att förstå mekanismerna i medievärlden. Det handlar om att rusta sig för att självständigt kunna arbeta med mediefrågor.

Innehåll:

Seminariet går igenom hur medier arbetar, hur nyhetsflöde och nyhetsvärdering fungerar samt hur man skriver pressmeddelanden. Allt för att du ska kunna ta kontroll över din egen berättelse och skapa konstruktiva relationer med media.

 • Mytbildning – hur fungerar det? Myter, musik och media
 • Kort blick på mediehistorien och tryckfrihetsförordningen
 • Hur arbetar media?
 • Nyhetsvärdering
 • Hur man skriver pressmeddelande – med övning
 • Hur man bygger ett pressregister
 • Relationer med media
 • Hur man hanterar oväntade situationer – med övning

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner

Teknik - fördjupning  
Eventkunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 2 h

Ljus, ljud och effekter - för en enastående totalupplevelse

1 dag  

Du som ser kraften i att kunna variera och förstärka ett arrangemang genom ljud, ljus och effekter får grundkunskaper och erfarenheter för att själv kunna planera, bygga upp och genomföra ett arrangemang. Skapa en positiv totalupplevelse som gör att besökarna pratar om evenemanget och vill komma tillbaka nästa gång. Målet är att ge deltagare, som ansvarar för den planeringen och genomförandet av ett arrangemang där ljud, ljus och effekter är viktiga delar, kunskap om hur det går att skapa en positiv totalupplevelse.

Innehåll:

Ljus

 • Grunderna i ljussättning och varför behöver man ljussätta ett evenemang
 • Vilka effekter kan skapas genom olika typer av ljussättning

Ljud

 • Grundläggande fysik och ljudlära och hjälpmedel för ljudöverföring
 • Praktisk lyssning och ljudkomposition

Effekter

 • Pyroteknik, uppbyggnad av specialeffekter
 • Lagstiftning, anståndsansökan och skyddsföreskrifter
 • Säkerhet och skyddsutrustning
 • Att bygga helheter med en bra komposition av effekter, ljud och ljus
Åter  

 


Säkerhetsstrategi - fördjupning  
Eventkunskap - Teoretisk/praktisk 

Kurs 3 a

Säkerhet vid publika evenemang - så förebygger och minimerar du riskerna vid event 

1 dag

Olyckor, oförutsedda händelser och plötsligt tumult i publiken kan uppstå på ett evenemang. Den som har bäst säkerhet är den som är förberedd, för när incidenten uppstår gäller det att ha en organisation som vet hur den ska agera. Här får du lära dig hur du kan förebygga och minimera de risker som finns på ditt evenemang. Kursen ska öka din kunskap och förståelse för ett evenemangs säkerhetsarbete. 

Kursen innehåller både teori och skarpa realistiska scenarier med övningar samt erfarenheter från verkligheten som presenteras och behandlas under diskussionsform.

Innehåll:

 • Bakgrund: Historia och erfarenheter
 • Vad är säkerhet? Uppfattningar, mål, syfte
 • Området: Kritiska punkter, publikflöden och riskområden
 • Organisation: Hur & varför?
 • Publik- och artistprofiler, riskanalyser och riskklassning
 • Kommunikation: Före evenemanget och under genomförandet
 • Publikhantering och publikpsykologi: Vad påverkar en folkmassa? Hur styr vi den?
 • Crowd Management & Crowd Controll
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Juridik: Ordningslagen, skydd mot olyckor med mera
 • Handlingsplaner/Nödplaner för den egna organisationen samt samverkande myndigheter

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner

Eventutveckling - fördjupning  
Eventkunskap - Teoretisk/praktisk 

Kurs 3 b

Affärsutveckling Event - effektivtiva verktyg för ökade intäkter

5 dagar + ½ dag

Att skapa ett evenemang som både genererar vinst samtidigt som det ger ett mervärde för besökarna kan vara en utmaning. Ett bra evenemang bedöms ofta av flera parter från olika synvinklar. Vår utbildning hjälper dig att identifiera succéfaktorer och hur du kan jobba strukturerat för att utveckla evenemanget år efter år. Kursen hjälper dig att bli mer kreativ i ditt tänk inom evenemangsutveckling.

Målet med kursen är att du ska kunna applicera din kunskap från kursen till dina egna evenemang. Du ska ha förståelse för vilka delar som gör ditt evenemang till succé och vilka fällor man ska undvika. Mellan utbildningsdagarna arbetar deltagarna med ett prioriterat projekt i sin egen verksamhet alternativt i grupp med andra deltagare.

Innehåll:

Nulägesanalys och målsättning

 • Vilka är din målgrupp?
 • Affärsutveckling

Identifiera affärsmöjligheterna

 • Konceptutveckling
 • Intäktsmöjligheter
Praktiskt förarbete
 • Utmaningar och möjligheter
 • Logistik, säkerhet och tillstånd
 • Vilka leverantörer behöver vi?
 • Budget och kalkylverktyg

Sammansättning av evenemang

 • Hur paketerar vi evenemanget för alla berörda parter?
 • Vad gör ett evenemang attraktivt?

Marknadsföring

 • Vilka kanaler ska vi använda?
 • Hur når vi ut med vår marknadsföring
 • Hur jobbar vi med PR?

Efterarbete

 • Hur ska vi bli bättre nästa gång?
 • Kan vi hitta synergier som underlättar vårt jobb nästa gång 
Åter  
 

Eventkunskap - teori spets  
Eventkunskap - Teoretisk special

Kurs 4 a

Event Management

2+1 dagar

Course content

The purpose of the course is to give an overview of the principles and practices of event Management. It gives an insight to the event process from idea creation to planning to following up. The course brings up the key areas covering planning, project management, logistics, risk management, legal considerations, human resources, budget, staging, marketing and evaluation. It also aims to cover events from a broader perspective including event impacts and event tourism.

Learning outcomes

After completion of the course the students should be able to

Knowledge and understanding

Reflect on and discuss basic knowledge about events and event tourism (1)

Describe and discuss understand event management planning and operations from a management perspective (2)

Competence and skills

Describe and discuss different key areas included; planning, project management, logistics, risk management, legal considerations, human resources, budget, staging, marketing and evaluation (3)

select and apply tools and methods within  event management(4)

Judgement and approach

Demonstrate the ability to express knowledge of project management by describing and discussing its role within event management (5)

Examination

Learning outcome 2,3 and 4 till be examined by a written examination 1,5 credits U-VG)
Learning outcome 1 and 5 will be examined by active participation in compulsory seminars
0,5 credits (U-G)

2 Higher Education Credits – 2 högskolepoäng

Åter  

 


 

Ekonomi - Praktisk special
Eventkunskap - Praktisk special

Kurs 5 a

Bokföring Eventföretag - grundkurs

1 dag

Den här bokföringskursen är grundläggande och vänder sig till alla som vill komma igång med löpande bokföring, t ex egenföretagare, ekonomiassistenter och föreningskassörer.

Under bokföringsutbildningen arbetar du i ett bokföringsprogram som är lämpligt för företag med eventinriktning. Förutom kursdokumentation praktiskt arbetsmaterial ingår boken Bokföring som kurslitteratur.

Vi går bland annat igenom: 

 • BAS-kontoplanen
 • Dubbel bokföring
 • Huvudbokföring
 • Resultat- och balansrapport
 • Redovisning av skatter och moms
 • Avstämningar
Åter  

 


Ekonomihantering event - fördjupning  
Ekonomi - Praktisk/teoretisk

Kurs 6 a

Effektivare hantering av företagets betalningar

1 dag

Utbildningens mål är att deltagarna ska kunna hanterar företagets alla in- och utbetalningar på det mest effektiva och administrativt enklaste sättet. Deltagaren får även kunskap om företagets likviditetsplanering och olika typer av bankvillkor.

Effektivare hantering av företagets betalningar är en genomgång med många relevanta exempel på hur företaget hanterar sina betalningar enklast och relaterar till deltagarnas egna företag och vardag.

Innehåll:

 • Inbetalningsalternativ, kundreskontra och fakturering
 • Betalningsvillkor, risk och kravrutiner
 • Utbetalningsalternativ och leverantörsreskontra
 • Leverantörsbetalningar, löner, skatter och överföringar
 • Internationella betalningar
 • Valuta och valutarisker
 • Hantering av likviditet och bankkonton
 • Kortbetalningar och mobila betalningar
 • Internetbanker och filbetalningar
 • Betalningstjänster som passar bäst
 • Bankrelationer med priser och villkor.

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner
 

Budget och resultatredovisning - fördjupning  
Ekonomi - Praktisk/teoretisk 

Kurs 6 b

Hur planerar och kontrollerar man ekonomiskt ett event - Ekonomi för eventarbetare

1 dag

Kursen ämnar ge en djupare förståelse i ämnet ekonomi för dig som arbetar i med event. Du ska få en inblick i ekonomiska termer, lära dig kalkylera, räkna på offerter och större evenemang. Tanken är att du under kursen ska börja bygga mallar som du ska kunna använda i ditt dagliga arbete för att effektivisera och förenkla.

Innehåll:

 • Vad är ekonomi
 • Ekonomiska termer
 • Nyckeltal
 • Beräkna och analysera enkla nyckeltal
 • Kalkylering
 • Prissättning på produkter
 • Kalkylera evenemang
 • Sammanställa offerter
 • Budgetering evenemang
 • Resultaträkning som verktyg
 • Hjälpmedel
 • Enkla formler med Excel
Åter  

 


Ekonomi event - fördjupning  
Ekonomi - Teoretisk/praktisk

Kurs 7 a 

Ekonomi för icke ekonomer - att planera för lönsamma evenemang

2 dagar

En förutsättning för ekonomisk styrning och för ekonomiskt framgångsrika event är att ha grundläggande kunskaper om hur du kan styra ekonomin i olika projekt. Denna kunskap får du genom vår utbildning som ger dig de insikter du behöver för att planera och genomföra evenemang med lyckade resultat. Målet är att öka förståelse för hur evenemangets ekonomi fungerar som en del av organisationens ekonomi.

Ekonomiska rapporter, kalkylering, beräkning av säker- hetsmarginaler, evenemangsbudget samt de viktigaste företagsekonomiska funktionerna med betydelse för organisationen och för specifika evenemang.

Innehåll:

Ekonomiska rapporter

 • Resultaträkning
 • Balansräkning

Ekonomistyrning & prissättning

 • Produktkalkylering
 • Evenemangskalkylering/budgetering
 • Investeringskalkylering
 • Ekonomistyrningens grunder
 • Nytta/möjligheter/begränsningar
 • Modern prissättning i besöksnäringen
 • Exempel från omvärlden
 • Praktisk tillämpning

 

Ta tempen på dina samarbetspartners

 • Analys av en årsredovisning
 • Beräkning av strategiska nyckeltal
 • Säkerhetsmarginal
Åter  

 


Ekonomi event - teori spets  
Ekonomi - Teoretisk special

Kurs 8 a

Business economy

2+1 dagar

 

Åter  

 


Försäljningsteknik - praktisk  
Försäljning - Praktisk special

Kurs 9 a

Telefonförsäljning  

1 dag

Människor är olika och tur är väl det. Men hur anpassar jag mig som säljare för att lyckas bemöta människors olika karaktärer på bästa sätt? En skicklig säljare anpassar sig efter hur kunden vill bli bemött för att lyckas uppnå bästa sälj & förhandlingssituation. Målet är alltid att få ett avslut med kunden men vägen dit är olika beroende på hur du som säljare är och vilken kund du står inför. Att sälja i telefon är bland det svåraste, och roligaste, man kan göra. Det gäller att på kort tid få kunden intresserad och mottaglig för det du som säljare har att framföra.

Innehåll:

 • Att förhandla i telefon
 • Förhandlingstyper (pacing)
 • Min egen förhandlingsstil
 • Aktivt lyssnande – för att få rätt information
 • Intervjuteknik- för att få rätt information
 • Att handla med värden
Åter  
 

Försäljning Internet - fördjupning  
Försäljning - Praktisk/teoretisk

Kurs 10 a

Försäljning på internet 1 - så börjar du sälja på nätet

1 dag

Hur kan du utveckla din hemsida från att bara vara ett skyltfönster, till att bli din viktigaste försäljningskanal? Vilka verktyg kan du använda för att förbättra din kommunikation? På en grundläggande nivå ökar den här kursen din förståelse för hur du utvecklar din hemsida för säljprocessen, sociala medier och analysverktyg. Kursen riktar sig till dig som nyligen skaffat en hemsida eller som vill fördjupa dina kunskaper.

Fördjupa dina kunskaper i att använda din hemsida och internet på ett effektivt sätt samt öka förståelsen för säljfrämjande möjligheter.

Teori varvas med praktiskt arbete och kursledaren fungerar som en konsult för dig och din hemsida, då denne gärna tar upp dina egna exempel och frågeställningar i undervisningen.

Innehåll:

 • Introduktion till näthandeln
 • Vilka tjänster finns och vad kostar de?
 • Hur kan internet och min hemsida utveckla min verksamhet?
 • Betalningsalternativ: Hur tar jag betalt på internet?
 • Olika e-handelssystem
 • Konsultation och genomgång av din egen verksamhet på internet
 • Sociala medier: Hur fungerar de och vad kan de bidra med till min verksamhet?
 • Marknadsföring på internet
 • Integrering av hemsida och befintliga system

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner
 

Försäljning Sponsorer fördjupning  
Försäljning - Praktisk/teoretisk

Kurs 10 b

Sponsring och säljteknik - för effektiva och långsiktiga relationer

1 dag

Sponsring handlar om betydligt mer än att hänga upp en skylt. Rätt använt är sponsring ett mycket kraftfullt kommunikations- och säljverktyg. Men då måste både säljare och köpare förstå vad sponsring egentligen är. Sponsring ska tillföra evenemanget ett värde – samtidigt som det ska leda till ökad försäljning i slutänden för företaget. Målet är att första hur både evenemang och sponsor blir vinnare på en tuff och kunskapskrävande marknad.

Innehåll:

Sponsring

 • Varför sponsrar företagen?
 • Skillnad mellan effektiv sponsring och ”stöd”
 • Motprestationer

Säljprocessen

 • Målsättning med samtalet
 • Ökad effektivitet

Behovsanalys

 • Söka information om situation och verkliga behov
 • Fokus på behoven bakom behoven

Sälja in

 • Produkt och tjänstepresentation
 • Visualisera kundnyttan för säljarens produkt eller tjänst till nytta för kund/sponsor
Åter  
 

Försäljning - fördjupning  
Försäljning - Teoretisk/praktisk

Kurs 11 a

Försäljning internet 2 - vidareutveckla din hemsida som säljplattform

2 dagar

En hemsida är inget projekt som någonsin blir färdigt, utan det är en ständigt pågående process som alltid bör förbättras. Denna mer avancerade kurs ger fördjupad kunskap och inspiration för att hela tiden vidareutveckla din digitala närvaro. Kursen kan både läsas fristående eller som fortsättning på den grundläggande Kommunikation på Internet 1.

Målet är att på en avancerad nivå vidareutveckla din hemsida för säljprocess, sociala medier, e-handel, sökmotoroptimering, mobiltjänster och analysverktyg.

Kursinnehållet och exempel kopplas till din egen verksamhet, för att du i diskussion med de andra deltagarna ska få ett så både brett och djupt erfarenhetsutbyte som möjligt.

Innehåll:

 • Hur kommer jag igång med egen e-handel?
 • Vilka tjänster finns och vad kostar de?
 • Vilka möjligheter finns och hur ser marknaden ut?
 • Betalningsalternativ: Hur jag tar betalt på internet samt vilka lösningar passar mig?
 • Vilket e-handelssystem ska jag välja?
 • Konsultation och rådgivning inför kommande lanseringar
 • Sociala medier: Integrera Facebook, Youtube m.m. på din hemsida
 • Marknadsföring och varumärkesbyggande delar i din verksamhet
 • Integrering av hemsida, kassasystem och befintliga system
Åter  

Försäljning - teori spets  
Försäljning - Teoretisk special

Kurs 12 a

Sales management  

2+1 dagar

 

Åter  
 

Marknadsföring - praktisk  
Marknadsföring - Praktisk special

Kurs 13 a

Sociala medier - grundkurs

1 dag

Kompetensutveckling för besöksnäringen i digital marknadsföring. Få insikt i vilka digitala kanaler det finns och hur man som företagare kan använda sig av dessa (affärsnytta) stort fokus på hemsida, blogg, twitter och Facebook. Stärka företagets varumärke genom att skapa struktur med en genomtänkt kommunikationsstrategi kopplat till befintlig marknad- och aktivitetsplan. Att få rätt verktyg att själv kunna starta och driva en företagssida på Facebook på rätt sätt. God kunskap och insikt i möjligheter med Facebook, Twitter, Youtube. Insikt i Googels verktyg analytics och adwords.

Dagen stöps efter deltagarnas nuläge och relevanta case för inspiration presenteras. DATOR Alla deltagare har med sig en laptop, då vi jobbar ”hands on” med Facebook och andra digitala sociala medier.

Innehåll: 

 • KOMMUNIKATION och varumärkesstrategi
 • MARKNADSKANALER via Digitala Sociala Medier
 • Genomgång och uppstart av en Facebook-sida för företag
 • Hur får vi kunder att ”gilla” oss?
 • Facebook-layout
 • Facebook insights, statisik som ger oanade möjligheter till kundträffhet,
 • Facebook annonser
 • Orientering i andra sociala medier Twitter,You-tube m.fl.
 • Orientering I Googles verktyg Adwords

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner

 


 

Marknadsföring - fördjupning
Marknadsföring - Praktisk/teoretisk

Kurs 14 a

Sociala medier och sökoptimering - fördjupning

1 dag

Affärsutveckla företaget genom effektiv marknadsföring analog & genom digitala sociala medier. Inse vad som skapar driv och tvåvägskommunikation på företagets Facebook-sida, inse vad som är framgångsrikt ”vilket innehåll som ger flest delningar och gilla”. Inse vilka som är företagets noder (ambassadörer) hur man selekterar målgrupp i sin Facebook- annonsering. Stärka företagets varumärke genom att skapa struktur med en genomtänkt kommunikationsstrategi kopplat till befintlig affärs- och marknadsplan, både digital och analog. Att kunna sökoptimera företagets hemsida och öka synligheten på Google. Att strukturera och göra företagets hemsida attraktiv.

God kunskap, både teoretisk och praktisk när det gäller kommunikativa kopplingar för att öka trafiken till Facebook-sidan. Kunskap om Googels verktyg analytics och adwords. Inse vikten av att starta med en digitala sociala mediestrategi och företagspolicy för digitia sociala medier. Få inspiration till vidare utveckling och se resultat dvs. på sikt generera ökad försäljning.

Dagen stöps efter deltagarnas nuläge och relevanta inspirationscase från besöksnäringen presenteras. Kursen bedrivs i workshopform och via praktiska övningar.

Innehåll:

 • varumärket
 • grafisk profil
 • QR-kod
 • marknadsplan, målgrupp
 • omvärldsbevakning
 • Twitter
 • Youtube - video - Instagram
 • hemsida
 • Linkedin
 • Google-verktyg
Åter  

 


Marknadsföring - fördjupning  
Marknadsföring - Praktisk/teoretisk

Kurs 14 b

Praktisk eventmarknadsföring - marknadsföring är nyckeln till att locka besökare till evenemang

1 dag

Men vilken är egentligen din målgrupp, hur ska du nå den och vad bör du säga till den? I den här kursen fokuserar vi på hur du praktiskt ska gå till väga för att marknadsföra ditt evenemang. Målet är att ge dig de verktyg som behövs för att på egen hand analysera din produkt och målgrupp samt planera, genomföra och utvärdera marknadsföringsaktiviteter.

Kursen, som utgår från din egen verksamhet, dina förutsättningar och målsättningar, bygger på en blandning av teori, diskussion, individuella uppgifter samt grupparbeten. Utifrån några enklare modeller presenteras och redogörs för hur marknadsföring av olika typer av evenemang kan genomföras.

Innehåll:

 • Probleminventering
 • Vad är marknadsföring?
 • Hur marknadsför ni er nu?
 • Målgruppsanalys: Vilken målgrupp har ni och vilken skulle ni vilja ha?
 • SWOT-analys
 • Olika marknadsföringskanaler och dess möjligheter
 • Försäljningsargument, produktens inneboende styrka samt ert erbjudande
 • Tidsplanering, budget och enklare marknadsplan
 • Uppföljning, analys och utvärdering av marknadsföring
 • Potentialen i sociala medier
 • Praktiskt pressarbete
 • Att utnyttja sitt nätverk
 • Du som beställare
Åter  


Marknadsföring - fördjupning  
Marknadsföring - Teoretisk/praktisk

Kurs 15 a

Strategisk marknadsföring - stärk ditt varumärke med strukturerad marknadsföring

2 dagar

Hur kan du skapa långsiktig förändring som stärker ditt evenemang och hur dina besökare uppfattar det? Genom att arbeta strategiskt och analytiskt kan du lära dig mer om din målgrupp, ditt varumärke och dina konkurrenter. Lärdomar som du sedan kan använda för att röra dig i den riktning som du vill ta ditt evenemang.

Du lär dig använda befintliga teorier och modeller för att skapa ökad tydlighet i det strategiska och långsiktiga arbetet för att stärka ditt varumärke.

Kursen bygger på en blandning av teori, diskussion, individuella uppgifter samt grupparbeten. Utifrån teorier och modeller lär vi oss att sätta upp välformulerade, långsiktiga mål med så väl konkreta som strategiska inslag.

Innehåll:

 • Probleminventering
 • Målgruppsanalys: Primär och sekundär målgrupp samt påverkande grupper
 • Benchmarketing och omvärldsanalys – att lära av de goda exemplen
 • Nulägesanalys, målsättningar och konkretisering
 • Ditt varumärke: Mission, vision och uppfattningar
 • Produkt, kundnytta och upplevt värde
 • Paketering och mervärdesskapande
 • Tillgänglig data och de analyser av målgruppen vi kan göra
 • Att anpassa sig efter målgruppen
 • Modernt PR-arbete för evenemangsarrangörer
 • Kvalitetssäkring
 • Juridik: Ordningslagen, skydd mot olyckor med mera
 • Handlingsplaner/Nödplaner för den egna organisationen samt samverkande myndigheter
Åter  

Marknadsföring - teori spets  
Marknadsföring - Teoretisk special

Kurs 16 a

Marketing & communication

2+1 dagar

 

Åter  

 


Datorkunskap - praktisk  
IT-kunskap - Praktisk special

Kurs 17 a

Bli vän med din dator - och arbeta mer effektivt

1 dag

Kursen vänder sig till deltagare som inte är vana vid datorer. Efter genomförd utbildning så har du fått kunskap och färdigheter att använda en dator på grundläggande nivå. Du kan skriva i Word, göra enklare beräkningar i Excel, du kan spara information, du kan skicka och ta emot e-post samt söka på Internet och ladda ner och spara information i din dator. Du kan också använda kringutrustning som skrivare och scanners för att underlätta ditt arbete. Målet är att ge deltagarna kunskaper och färdigheter att använda en dator på grundläggande nivå.

Innehåll:

 • Datorns uppbyggnad och funktion, kringutrustning som skrivare, scanners, routers m.m.
 • Grundläggande datorvana, starta, stäng av, olika applikationsprogram, Word och Excel, spara, stäng, hitta och skriva ut dokument
 • Övningar: Skrivövning Word. Enkel kalkylövning Excel
 • Säkerhetslagring på externa media/hård disk
 • Installation och användning av e-postsystem
 • Övning: Skicka, öppna och skriva ut e-post
 • Internet och olika sökfunktioner för att hitta information på Internet
 • Övning: Gör ett antal olika sökningar på Internet, sammanställ kortfattat resultatet i Word

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner

Dataprogram - praktisk  
IT-kunskap - Praktisk special

Kurs 17 b

Officepaketet - lär dig hantera Excel och Word

1 dag

Våra kurser i Officepaketet lär dig att bli bättre och mer effektiv på dina datorprogram. Word är ett kraftfullt verktyg med mängder av finesser, samtidigt som det är enkelt att använda. Excel är det vanligaste kalkylprogrammet för alla som arbetar med beräkningar och statistik. Vi har kurser i Word och Excel och för varje program erbjuder vi både en grundkurs och en fortsättningskurs. Målet är att utifrån deltagarnas förkunskaper lära sig mer om respektive programs möjligheter.

Innehåll:

Excel 2010 grundkurs innehåller bland annat:

 • Börja arbeta med Excel
 • Formler, formatering och diagram
 • Kalkylblad, funktioner, makron
 • Excel i Office

Excel 2010 fortsättningskurs innehåller bland annat:

 • Kalkyluppbyggnad, redigera diagram
 • Absoluta och Relativa Referenser
 • Arbeta med mallar
 • Kommandoknappar och verktygsfält

Word 2010 grundkurs innehåller bland annat:

 • Arbeta med Word, dokument och text
 • Automatiska funktioner, tabeller, figurer och bilder
 • Innehållsförteckning

Word 2010 Fortsättningskurs innehåller bland annat:

 • Effektivisera Word, mallar, brev och utskick
 • Spalter, tabeller och formulär

 

Åter  

 


 

Hemsida - fördjupning  
IT-kunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 18 a

Skapa hemsida - här får du verktygen och metodiken

1 dag

Efter genomförd utbildning så har du fått kunskap i att göra en behovsanalys och vad det är som du vill åstadkomma med hemsidan. Du har också fått färdigheter i att använda dig av ett verktyg och en metodik för att utveckla din egen verksamhets hemsida. Du får kontinuerlig coaching och feedback på ditt eget arbete med utveckling av din hemsida. Målet är att ge deltagare som inte tidigare har någon hemsida kunskaper att skapa en egen.

Innehåll:

 • Vad är syftet med hemsidan och vad ska besökaren använda den till?
 • Behovsanalys: Metodik för att skissa på behov, innehåll, manus för text, innehåll
 • Gruppövning: Framtagning av en generell behovsanalys
 • Feedback och dialog i gruppen kring behovsanalyserna
 • Verktyg och metodik för uppläggning och underhåll av hemsidor, dess funktion och användning
 • Övning: Uppläggning av en generell hemsida på webben
 • Feedback och dialog i gruppen kring uppläggningen av hemsida

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner

Dataprogram - fördjupning  
IT-kunskap - Praktisk/teoretisk

Kurs 18 b

Redigering och bildhantering - utveckla dig i InDesign och Photoshop

1 dag

En kurs i InDesign lär dig att ta fram trycksaksmaterial på ett snyggt och proffsigt sätt. Kursen ger en orientering i grafisk komposition och förståelse för funktioner och verktyg. Med Photoshop lär du dig retuschera och förbättra bilder och jobba professionellt med dem. Du får även lära dig hur programmen kan användas tillsammans.

Kurserna skall ge dig en bra ingång till respektive program och förståelse för de viktigaste funktionerna och verktygen.

Innehåll:

InDesign grundläggande nivå innehåller bland annat följande

 • Dokumentupplägg
 • Text- och bildhantering, typografimallar
 • Objekthantering och grafik

InDesign fortsättningskurs innehåller bland annat följande

 • Avancerad färghantering
 • Avancerad grafik och bildhantering
 • Tryckerirelaterade funktioner

Photoshop grundläggande nivå innehåller bland annat följande

 • Bild i tryck och bild
 • Lagerhantering
 • Retuschering och färgjustering

Photoshop fortsättningskurs innehåller bland annat följande

 • Avancerad retuschering
 • Markeringstekniker och friläggning
 • Text som typsnitt och som bild/objekt
Åter  

Engelska event  fördjupning  
Språk - Praktisk/teoretisk fördjupning

Kurs 22 a

Engelska i event

1 dag

Att ta emot utländska besökare och att samtala med dem under deras vistelse kräver kunskaper i de vardagliga engelska uttrycken och förståelse för olika kulturers uttryckssätt. En besökare som blir trevligt och respektfullt mottagen, i telefon eller i det första mötet, får förtroende för resmålet och för människorna som möter dem. Därför är du som arbetar i gästernas närhet en av de viktigaste medarbetarna när det gäller att skapa ett gott intryck och bemöta den utländska gästens önskemål.

På den här kursen lär du dig de engelska uttryck och fraser som används i kundkontakter med utländska gäster och då främst i eventmiljö. Du får veta mer om kulturellt betingade olikheter och förväntningar från besökare av olika nationaliteter. Under eventen är det ofta extra viktig eftersom det är där gästen ska tillbringa en stor del av sin tid.

Denna kurs bygger på att skapa förtroende och få besökaren att känna sig välkommen! Detta är en utbildning för dig som arbetar med våra utländska gäster i syfte att ge dig kunskaper i korrekt språkbruk samt i de viktigaste uttrycken och fraserna på engelska. Det naturliga samtalet är oftast nyckeln till ett gott värdskap.

Innehåll:

 • Visa gästfrihet vid samtal med utländska gäster
 • Välkomstfraser vid mottagning av engelsktalande gäster
 • Förklara och visa gäst tillrätta
 • Vad ska jag säga när jag sagt "välkommen"?
 • Småprat som skapar god stämning – vardagssamtalet
 • Praktiska övningar i ”small talk”
 • Kommunicera utan ord – tecken och signaler
 • Kroppsspråk, rörelser och uttryck som förenklar kommunikationen
 • Engelska i samtalet, de rätta fraserna, bokstavering, förkortningar, siffror
 • Rösthantering för förståelse, intonation och betoning
 • ”Eventengelska”, ord och uttryck i gästens boendemiljö
Åter  

Engelska event - fördjupning  
Språk - Teoretisk/praktisk fördjupning

Kurs 23 a

Konversationsengelska event

2 dagar

Åter  

Engelska event - teori spets  
Språk - Teoretisk special

Kurs 24 a

Business English  

2+1 dagar

Communicating in English within Tourism Management

The course will focus on three key areas: oral communication, cultural aspects, and written communication. The participant’s oral skills and employment- specific vocabulary will be developed via the use of authentic material, discussions, exercises, etc. Participants will be given the opportunity to reflect on how they view their own and other cultures in order to improve business relations. Writing skills will be developed through exercises focusing on the effect of language on communication and practical cultural aspects, which also affect communication whether written or spoken.

Learning Outcomes

On completion of this course, participants will be able to:

 • Demonstrate fundamental skills in oral discussions, such as turn-taking, communicating clearly and effectively their point of view, and respecting the opinion of other participants
 • Present authentic material in a summarized form, as well as provide ideas from the material for group discussion
 • Be aware of the variety of registers (levels of language) within English and how they should be used, that is, to analyze the communication situation and apply the appropriate register
 • Demonstrate a practical knowledge of presentation technique in the form of formal and informal presentations
 • Show empathy and understanding for cultural diversity in order to prepare themselves to communicate with a culture other than their own
 • Write clear, concise and correct business-related texts in English using an expanded business glossary

Specific Course Content

Depending on participant’s particular needs the following are suggested areas:

 • Introductions/socialising
 • Business communication
 • Business meetings
 • Cultural awareness
 • Presentation technique

Additional Information

 It is preferable that participants have English B at Swedish upper secondary school or equivalent knowledge.  All teaching is conducted in English.

Attendance and active participation is obligatory as much of the work involves group discussions. Participants will produce at least one written document (eg a report, marketing material, website info, etc) and produce and present on.


Åter  

 


Projektledning - fördjupning
Ledarskap - Praktisk/teoretisk

 Kurs 26 a

Projektledare för evenemang

 1 dag

Kursen möjliggör för deltagarna att lära sig att planera, utveckla, genomföra och avsluta ett projekt enligt tidsplan och budget på ett professionellt sätt. Att utveckla konsten att leda och driva projekt.

Innehåll:

 • Projektledarens checklista innan man tar uppdraget
 • Vanliga fallgropar. Varför lyckas vissa och andra inte?
 • Hur är ett projekt uppbyggt – ett projekts faser
 • Kravspecifikation och projektplan
 • Målhantering – projektmål och effektmål
 • Aktiviteter och tidsplaner
 • Projektorganisation – deltagare i projekt, roller och ansvar
 • Projektbudget
 • Riskhantering
 • Information/kommunikation
 • Ledarskap i projekt – att leda andra människor
Åter  

Ledarskap - fördjupning
Ledarskap - Teoretsk/praktisk fördjupning

Kurs 27 a

Dagligt ledarskap

2 dagar

Kraven på en verkligt bra LEDARE är många. Du måste dels få med dig hela organisationen, dels lära dig att fungera effektivt genom att ställa krav såväl uppåt som neråt i företaget. Du måste även lyckas med samarbetet med kollegorna samt inte minst nå de uppsatta målen och driva verksamheten på ett så bra ekonomiskt sätt som möjligt.

Nyckeln till framgång är bra kommunikation och förmågan att genom delegering av ansvar skapa delaktighet, engagemang och motivation i organisationen.

Under tre intensiva dagar ger vi dig en djuplodande träning i hur du lyckas i din ledarskapsroll. Vi fokuserar på det dagliga arbetet och de problemställningar som kan dyka upp, samtidigt som vi behåller fokus på gästen. Utformningen är i seminarieform i kombination med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från branschen. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner.

Innehåll:

 • Våra värderingar / Vår kultur
 • Målformulering / Min egen Handlingsplan
 • Kommunikation / Tydlighet
 • Erfarenhetsutbyte jobbrotation
 • Delegering av ansvar- ge och ta emot feedback
 • Konflikthantering / Det tydliga samtalet
 • Individuell personlighetsanalys / DISC analys
 • Kundpsykologi
 • Idéförsäljning & omsorgsförsäljning
 • Coaching av dagens mål och utmaningar
 • Skapa delaktighet och motivation- samverkan
 • Utvecklingssamtal / Medarbetarsamtal
 • Retorik
 • Rekrytering
Åter  

Ledarskap - teori spets
Ledarskap - Teoretisk/praktisk special 

Kurs 28 a
Utvecklande Ledarskap UL 3 dagar

Utvecklande ledarskap, UL, är Försvarsmakens ledarskapsmodell sedan 2003 och tillämpas sedan 2004 även inom statlig och kommunal sektor samt i det privata näringslivet.

Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell med vetenskaplig grund och den enda med påvisad förbättrad effektivitet i organisationer. UL är en svensk modell av Transformational leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier. I de organisationer där det Utvecklande ledarskapet används har det i organisationen visats lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och ytterst skapat en större kundnöjdhet.

Vi kommer under korta teoripass gå igenom bakgrunden för Utvecklande ledarskap och diskutera vilka krav och vilket ledarskap som ställs på en ledare idag med en blandning av medarbetare i verksamheten födda på 40-talet ända fram till 90-talet.

Tyngdpunkten ligger på det 360-graders feedbackverktyg ni får från medarbetare, chefer och kollegor där ni kommer att få möjlighet att utforska och reflektera kring era styrkor och eventuella utvecklingsområden för att utveckla ert ledarskap.

Ni arbetar mycket enskilt och i grupp med diskussioner och övningar och får stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och därmed ökad erfarenhetsbank.

I slutet av kursen kommer ni att få göra en handlingsplan för er personliga utveckling som följs upp under den kommande uppföljningsdagen.

Innehåll:

 • 360-gradersfeedback
 • Ledarskapets betydelse för att få motiverade och engagerade medarbetare
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Coachande förhållningssätt
 • Handlingsplan för utveckling av ledarskapet
 • Coaching av handledare
 • Uppföljning av din ledarutveckling

Åter  

Entreprenör partnerskap event - fördjupning  
Entreprenörskap - Praktisk / teoretisk fördjupning

Kurs 30 a
   

Åter  

Entreprenörskap eventstrategi - fördjupning  
Entreprenörskap - Teoretisk / praktisk fördjupning

Kurs 31 a
   

Åter  

Personal - fördjupning  
Personal - Praktisk/teoretisk

Kurs 34 a
Anställa och hantera personal - kunskap om den svenska arbetsrätten 1 dag

Du får en bra grundkunskap om vad det innebär att vara ledare i en organisation och erfarenhetsmässiga grunder för ett fungerande ledarskap. Du får också ett ramverk för vad det innebär att anställa personal och vad det finns för möjligheter att avsluta en anställning av olika anledningar. Att ha en kunskap inom dessa områden ger en trygghet, att veta vad det är som gäller när olika situationer uppkommer och hur vi ska hantera dessa i förhållande till det regelverk som finns inom svensk arbetsrätt.

Målet är att ge deltagare med personalansvar en bred kunskap om ansvar och skyldigheter vid anställning av personal och vilka olika möjligheter som det finns för anställningar. Vidare så får du en erfarenhetsmässig baserad grund om ledarskapets betydelse samt vägar för en arbetsgivare att avsluta en anställning av olika anledningar.

Innehåll:

 • Vad innebär det för åtagande, ansvar och skyldigheter att anställa en medarbetare
 • Svensk arbetsrätt: Lagen om anställningsskydd (LAS), Medbestämmandelagen (MBL), Semesterlagen (SemL) och Arbetsmiljölagen (AML)
 • Olika anställningsformer och dess begränsningar
 • Ledarskapets grunder att styra, stötta, följa upp och eventuellt korrigera medarbetarens insatser för att nå satta mål i verksamheten
 • Tydlighet och konsekvens i ledarskapet. Det svåra samtalet, förberedelser, genomförande och uppföljning
 • Anställningens upphörande p.g.a. arbetsbrist, kompetensbrist, misskötsel, missbruk, illojal verksamhet, förhandling med facklig part m.m. Processens olika steg ur ett arbetsgivarperspektiv

Åter  

Personalledning  
Personal - Teoretisk/praktisk fördjupning

Kurs 35 a

HR-funktionen i ett eventföretag 

2 dagar

Åter  

Konflikthantering  
Service - Praktisk special

Kurs 37 a

Gästen i fokus - att bemöta

1/2 dag

Vi inser att attityden vid mötet med gästen oftast är helt avgörande för dels vårt renommé på marknaden, men naturligtvis också för vår försäljning och lönsamhet. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” varumärkets och företagets möjligheter på marknaden.

Ansiktet utåt och det dagliga mötet med gästen står personalen för. Varumärket speglas i deras individuella val av attityd.

I denna serie ger vi personalen en förståelse för de ”mjuka värdenas” betydelse. Vi talar mycket om den personliga inställningen, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och ansvar.

Det är ganska ovanligt att vi som gäster egentligen VET vad vi vill ha. Vårt jobb som säljare/ rådgivare blir alltså inte bara att tillfredsställa det behov gästen eventuellt säger att hon har, utan att därutöver även tillfredsställa de behov hon kanske skulle kunna ha samt de behov hon inte vet om att hon har. Med andra ord handlar det om att SKAPA behov genom att lyssna på gästen för att sedan sälja en idé, möjlighet eller lösning. Lyckas vi med det har vi inte bara gjort gästen verkligt nöjd, vi har även fått en ”vän för livet” – en stamgäst.

Den riktiga nyckeln till framgång är den så viktiga tilläggsförsäljningen. Att utan att på minsta sätt ”pracka på” gästen extra varor/tjänster gäller det att med hjälp av tilläggsprodukter göra gästen ännu mer nöjd.

Innehåll:

 • Gästernas entydiga inställning till service och gästvård
 • Våra värderingar/visioner
 • Varumärkets önskade position och hur vi når dit
 • De mjuka värdenas betydelse
 • Den personliga inställningen
 • Samarbete över gränserna
 • Delaktighet och motivation
 • Gästpsykologi
 • Analysera gästens behov, överträffa gästernas förväntningar
 • Idéförsäljning
 • Lönsam tilläggsförsäljning / Merförsäljning
 • Klagomålshantering & bemötande av arga gäster
 • Jämställdhet och tillgänglighet
Åter  


Service - fördjupning
Service - Praktisk/teoretisk 

Kurs 38 a

Gästservice

1 dag

Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt för gästens upplevelse, oavsett om du arbetar i hotellreceptionen, matsalen, nöjesparken, på skidanläggningen, campingen, turistbyrån eller i någon annan verksamhet inom besöksnäringen. Det är du som levererar det för gästen så viktiga första intrycket. Hur gästen blir bemött är med andra ord oftast helt avgörande för företagets renommé och naturligtvis också för försäljning och lönsamhet.

Excellent service stärker dina kunskaper om de mjuka värdenas betydelse i mötet med gästen. Vi talar mycket om den personliga inställningen, motivation, internt samarbete, delaktighet och ansvar. Du kommer även att få träna i att skapa behov genom att lyssna på gästen för att sedan sälja en idé, möjlighet eller lösning. Under sista dagen lär vi oss även förstå hur företagets ekonomi hänger ihop. Vi lär oss räkna marginal, pålägg och moms. Vi diskuterar vad som händer med lönsamheten vid merförsäljning kontra reducering av priser.

Kursen är i seminarieform i kombination med workshops där vi arbetar med exempel hämtade från branschen. Deltagarna på denna kurs kommer ofta från liknande befattningar men från olika företag vilket bidrar till många relevanta och realistiska diskussioner.

Innehåll:

 • Gästernas entydiga inställning till service och gästvård
 • Våra värderingar/visioner
 • Varumärkets önskade position och hur vi når dit
 • De mjuka värdenas betydelse
 • Den personliga inställningen
 • Samarbete över gränserna
 • Delaktighet och motivation
 • Gästpsykologi
 • Idéförsäljning – gästens egentliga behov
 • Lönsam tilläggsförsäljning
 • Praktisk säljträning

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner
 

Tillgänglighet - fördjupning  
Service - Praktisk/teoretisk

Kurs 38 b

Tillgänglighet för alla - tillgänglighetsfrågor som affärsutveckling

1 dag

Att göra evenemang och arrangemang tillgängliga för alla människor är viktigt i dagens samhälle. Många gånger kopplas tillgänglighetsfrågor till fysiska frågor, men berör även allergier, hörsel och synnedsättningar. Vi har även en ökad äldre befolkning med god ekonomi som gärna njuter livets goda. Med viss anpassning kan dessa målgrupper skapa grund för nya affärer. Efter kursen ska du ha fått kunskap om hur du som arrangör tillgodoser funktionsnedsattas behov på bästa sätt.

Innehåll:

 • På denna kurs lär vi oss om hur vi kan underlätta för personer med olika funktionsnedsättningar. Vi varvar föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner.
 • Fakta om vad man bör tänka på som arrangör för att underlätta för personer med funktionshinder att besöka olika evenemang.
 • Vad är tillgänglighet?
 • Praktiska inlevelseövningar – resultat och reflektioner
 • Är man som funktionsnedsatt en ”sämre” besökare? Föreläsning och diskussion
 • Vad innebär ”personlig service” vid evenemang? Gruppdiskussioner

Åter

Fler kurser inom samma kompetensfack Pil-ner
 

Kvalitetssäkring - fördjupning   
Service - Praktisk/teoretisk

Kurs 38 c

Kvalitetssäkring och uppföljning - konsten att balansera kvalité och kvantitet

1 dag

Vi ser kvantitativa mål som publikantal, antal betalande besökare och omsättning och kvalitativa mål kring förväntningar som infrias, nöjd kundindex och service. Men hur finner vi kvalitén? Dagen ger dig en förståelse för hur du bäst kvalitetssäkrar och utvärderar evenemang för att kunna utveckla och återkoppla till leverantörer och samarbetspartners. Syftet är att få ökad insikt i projektets tre faser, planering genomförande och uppföljning.

Innehåll:

Du får med dig en förståelse för hur man bäst kvalitetssäkrar och utvärderar evenemang för att kunna utveckla och återkoppla till leverantörer och samarbetspartners.

 • Projektets tre faser
 • Mätbara värden i mål och visioner
 • Eventets syfte
 • Modell för succé
 • Intern och extern utvärdering
 • Uppföljning och plan för förbättringar
Åter  

Service - teori spets   
Service - Teoretisk special

Kurs 40 a

Service management  

2+1 dagar

The course is introduced with a discussion on different types of services, their characteristics and importance in the society. The course then focuses on the models and methods for different services regarding service development and construction, quality and quality development as well as production planning, production and delivery. Special emphasis is on aspects of importance for service marketing such as customer interaction, customer relations and internal marketing. Also the role of technology as well as the internationalization of services will be covered. The course also provides an introduction to the field of leadership, specifically related to the management of a service organization. The course will encourage active discussion and the focus will depend on the background of the participants. The concepts brought up will be discussed with the participants’ own experiences as a basis.

Learning outcomes

After completion of the course the participants should be able to:

 • Describe service development processes and analyse the construction of services
 • Give an account of service quality models and quality planning and control
 • Discuss and understand the basics in service marketing
 • Describe the use of technology in service development
 • Discuss basic service internationalization strategies
 • Give an account of the role of leadership in service production and delivery

Additional Information

The course will be given in either English or Swedish, depending on participant´s needs.
Värdskap Event - praktisk  
Värdskap - Praktisk special

Kurs 41 a

Bemötande och service - evenemangen viktigaste konkurrensmedel

½ dag

Bemötande och service i mästarklass är skillnaden mellan att få eller att mista besökaren. Bäst service når vi genom att vara proffsiga i våra roller som värdar och skapa ett värdskap bortom den egna horisontlinjen. Det är en konst att se sin publik som kunder och människor och vara lyhörd inför deras behov och villkor.

Vi lär oss hantera service som ett förhållningssätt och vidgar vår syn på värdskapet i vårt möte med andra människor för att uppnå mervärde i eventet.

Innehåll:

Kurser ger möjlighet för deltagaren att utveckla sitt personliga kundbemötande. I kursen varvas teori med reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte.

 • Bemötande och servicestrategier
 • Attitydens betydelse – tankens kraft
 • Effektiv kommunikation
 • Kundpassionen/Kundpsykologi
 • Personlig framtoning
 • Hur du hanterar klagomål på ett positivt sätt
 • Värdegrund och människosyn
 • Kulturgrammatik – att möta människor med olika bakgrund

Åter  
 


Värdskap fördjupning
Värdskap - Praktisk/teoretisk 

Kurs 42 a

Värdskap event

1 dag

Event och värdskap - en utbildning för eventmedarbetare

Som ett led i att kvalitetssäkra turistbyråerna erbjuder Visita en grundutbildning för främst turistbyråmedarbetare. Utbildningen kan också vara av intresse för turistinformatörer som arbetar inom ramen för andra typer av turistiska verksamheter.

Utbildningen är framtagen i samråd med Visitas Turistbyråråd samt Stockholm Visitors Board.

Utbildningen skapar förutsättningar för ett gott värdskap och en jämn servicenivå på Sveriges turistbyråer och turistföretag, vilket på sikt gynnar hela besöksnäringen.

Innehåll:

 • Turismens betydelse och förutsättningar i Sverige
 • Nationell och internationell marknadsföring av Sverige
 • Viktiga framgångsfaktorer för turistbyråer och turistinformation
 • Säljande service och värdskap

Kursmål

Målsättningen är att kvalitetssäkra, utveckla och säkerställa kompetensen hos medarbetare som arbetar med turistisk informationsverksamhet och utveckling av denna. På sikt är målsättningen att alla medarbetare på turistbyråerna i Sverige ska ha genomgått grundutbildningen.


Åter  

 


Värdskap - teori spets  
Värdskap - Teoretisk special

Kurs 44 a

Hospitality management  

2 dagar

Åter  
Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:54 Skribent: Margareta Appell
Epost: This is a mailto link

Postadress:Dalarnas Idrottsförbund
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Besöksadress: Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link